TEEMANTSAAGIMINE

Teemantlõikamine – võrreldes kivimaterjalides olevate aukude lõikamise või lammutamisega
võimaldab teemantlõikamine palju kiiremat, vibratsioonivaba ja sirgjoonelist
töötulemust.

Teemantlõikamist kasutatakse nii uusehituses kui ka renoveerimistöödel ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade tegemiseks, kaabli soonte freesimiseks, põrandakütte kaablite ja torustike paigaldamiseks, vee- ja kanalisatsioonitorustike ettevalmistamiseks jne. Teemandisaagimist saab kasutada kõikide kivimaterjalide, näiteks raud- ja graniitbetooni, malmi, põletatud savitelliste, silikaat- ja kergsulamitükkide jne. töötlemiseks. Sõltuvalt lõiketöö iseloomust (lõigatav kivimaterjal, lõiked sise- ja välitingimustes, tööd ehitus- või renoveeritud keskkonnas jne) võib teemantlõikamist teostada kas kuiv- või märglõikamisena.

Timanttisahaus

Teemantsaagimine võimaldab teha kiireid ja vibratsioonivabasid horisontaalseid ja vertikaalseid sirgjoonelisi lõikeid mitmesugustes kivimaterjalides. Teemantsaagimist kasutatakse tavaliselt erinevate kivikonstruktsioonide mõõtmete lõikamiseks, betoonpõrandate paisumisvuukide lõikamiseks, elektrikaablite, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite saagimiseks, erinevate akna-, ukse- ja muude avade lõikamiseks ning paljude muude tööde tegemiseks.

Teostame nii märg- kui ka kuivlõikamist, sealhulgas raskemini töödeldavatel kivimaterjalidel, nagu raud- ja graniitbetoon, maakivi jne.

Teemantsaagimisel ei ole saetava materjali armatuur takistuseks, seega saab teemantlõikega saagida ka erinevaid raudbetoonkonstruktsioone. Erinevalt saagimisest ja purustamisest ei tekita teemantsae saagimine saetava pinna suhtes lööki ega vibratsiooni, mis tähendab, et teemantsaagimine ei ohusta ümbritsevaid konstruktsioone. Märgsaagimisel kasutame loputusvett, et siduda lahtine saetud kivimaterjal ja eemaldada see saekettast, mis samuti väldib suurema kivitolmu levikut keskkonda.

Vajaduse korral katame ümbritsevad pinnad saagimise ajaks kaitsekilega ja eemaldame ka saagimise käigus tekkinud loputusvee koos ehitusjäätmete lõpliku kõrvaldamisega.

Teemantsaagimist ja üldisemalt kõiki teemantlõikamistöid teostame kiiresti ja parima hinnaga. Küsi hinnapakkumist!