TIMANTTISAHAUS

Kivimateriaaleihin piikkaus- tai purkutöinä tehtäviin aukkoihin verrattuna timanttisahaus mahdollistaa moninkertaisesti nopeamman, tärinättömän ja suorareunaisen työtuloksen. Timanttileikkausta käytetään sekä uusrakentamisessa että kunnostustöissä ovi-, ikkuna- ja ilmastointiaukkojen tekemiseen, kaapeliurien jyrsintään, lattialämmityskaapelien ja -putkistojen asentamiseen, vesi- ja viemärilinjojen kanavien valmisteluun jne. Timanttisahata voi kaikkia käytettyjä kivimateriaaleja, kuten teräs- ja graniittibetonia, maakiveä, poltettua savitiiltä, silikaattia, kevytharkkoa yms. Leikkaustöiden luonteesta riippuen (leikattava kivimateriaali, leikkaukset sisä- ja ulko-olosuhteissa, työt rakennusvaiheen tai remontoidussa ympäristössä yms.) timanttileikkaustyöt voi suorittaa joko kuiva- tai märkäleikkauksena.

Timanttisahaus mahdollistaa nopean ja tärinättömän vaaka- ja pystysuuntaisten suorareunaisten leikkausten sahaamisen erilaisiin kivimateriaaleihin. Timanttisahausta käytetään yleisesti erilaisten kivirakenteiden mittaan leikkaamiseen, betonilattioiden paisuntasaumojen leikkaamiseen, sähkökaapelien, tuuletus-, vesi- ja viemärikanavien sahaamiseen, erilaisten ikkuna-, ovi- ja muiden aukkojen leikkaamiseen ja moniin muihin töihin.
Suoritamme sekä märkä- että kuivaleikkausta muun maussa myös vaikeammin työstettäviin kivimateriaaleihin kuten teräs- ja graniittibetoniin, maakiveen yms.

Timanttisahauksessa sahattavassa materiaalissa oleva raudoitus ei ole esteenä, joten myös erilaiset teräsbetonirakenteet ovat timanttisahattavia. Piikkaus- ja murskaustöistä eroten timanttisahauksessa ei sahattavaan pintaan kohdistu isku- tai tärinärasitusta, jonka vuoksi timanttisahaus ei vaarana ympäröiviä rakenteita. Märkäsahauksessa käytämme irtisahatun kivimateriaalin sitomiseen ja sahausurasta poistamiseen huuhteluvettä, jolla vältämme myös enemmän kivipölyn leviämisen ympäristöön. Tarvittaessa peitämme sahaustöiden ajaksi ympäröivät pinnat suojamuovilla ja suoritamme myös sahaustöissä syntyvän huuhteluveden poistamisen yhdessä rakennusjätteen loppukäsittelyn kanssa.

Timanttileikkaus ja yleisemminkin kaikki timanttityöt saat nopeasti ja parhaaseen hintaan meiltä. Pyydä hintatarjous!